Teresa Romanowska-Klimushko

sopran

 

Wokalistka Polonijna z Kanady

 

 

 

 

„Kraj rodzinny Matki mej”

 

Muzyka i słowa Tadeusz Mikucki, Adelaide – Australia

 

I.    W słońcu pławią się doliny,

      i gdziekolwiek spojrzysz rad,

      kraj mej Matki, kraj rodzinny

      kwitnie jak wiosenny sad.

 

      Ref. Daleko, daleko, za morzem, daleko

      przepiękna kraina, kraj rodzinny Matki mej.

 

II.   Tutaj brzózka, tu kalina,

      tam nad rzeką olszyn gaj,

      to jest ziemia jej rodzinna,

      gdzie jest drugi taki kraj.

 

      Ref. Daleko, daleko ...

 

 

 

Teresa Romanowska-Klimuszko urodziła się w Łodzi, w Polsce. W polonijnym środowisku otrzymała od razu przydomek "Słowik Torontoński". W Kanadzie mieszka od od 1961r. Naukę śpiewu rozpoczęła w Royal Conservatory of Music w Toronto. Następnie była uczennica prof. Bernarda Deamond, Faculty of Music na U of T, oraz w Polsce, gdzie rozwojem jej talentu pokierowali doc. Adam Duliński, dziekan Akademii Muzycznej w Łodzi i mgr Maria Fołtyn, kierownik artystyczny Festiwali Moniuszkowskich, w których Teresa Klimuszko brała udział. Występowała w wielu polskich miastach, nagrywała recitale w telewizji łódzkiej w programach ogólnokrajowych. Od początku pobytu w Kanadzie szukała kontaktów z polską kulturą. Śpiewała w młodzieżowym zespole muzycznym i w polskich kościołach. Dla widowni kanadyjskiej śpiewała m. in. w Cosmopolitan Opera Co., w Teatrze Operetkowym, Scarborough Choral Society, Mississauga Opera Co., oraz gościnnie w Brampton Symphony Orchestra. W 1980 r. artystka została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, w latach 1987 i 1988 otrzymała Volunteer Service Award Province of Ontario, a w 1988 otrzymała Złoty Medal Honorowy Towarzystwa "Polonia". Otrzymała również wyróżnienie Polskiego Konsulatu i Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Ma na swoim koncie 5 nagranych kaset: "25 lat", "Kolędy", "Czar Walca", "Polskie Kwiaty" i "To Jest Twój Dom". Jest Honorowym Członkiem Polish Singers of America. Śpiewa w chórze "Echo" w kościele św. Cecylii, oraz w Parafii św. Stanisława w Toronto. Od wielu lat artystka śpiewa również dla ludzi chorych i starszych, w szpitalach i Domach Starców. Są to koncerty dawane sercem, za które artystka nie otrzymuje żadnych gratyfikacji. Zawsze dbała o czystość polskiego języka i dzisiaj, po ponad trzydziestoletnim pobycie w Kanadzie artystka mówi  piękną, staranną polszczyzną.  W ciągu 30 lat jej pracy artystycznej uświetniła wiele ważnych polonijnych uroczystości. Otrzymała wiele dyplomów, podziękowań i listów od różnych organizacji, oraz osób prywatnych.

 

 

 

 

 

         

 

               

 

 

 

 

Copyright ©  2009 Teresa Romanowska-Klimushko

Toronto, Canada

tklimushko@rogers.com

Web Site Traffic Tracking